Vereniging

U wilt een vereniging oprichten. De statuten dienen te voldoen aan de wet. Notea zorgt ervoor dat uw wensen in de statuten worden verwerkt en dat u voldoet aan de wettelijke vereisten.

Notea heeft de volgende stukken en/of gegevens nodig:

  • Naam en adres van de vereniging;
  • Doel van de vereniging;
  • Hoeveel bestuurders;
  • Wie en welke functie (voorzitter, secretaris, penningmeester)
  • Is er een rooster van aftreden (bijv na 4 jaar, al dan niet onbeperkt herbenoembaar);
  • Hoe vaak wordt er vergaderd;
  • Overige bijzonderheden

Kamer van Koophandel

De vereniging dient te worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zolang de vereniging niet is ingeschreven zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk.

Maak een afspraak voor een adviesgesprek

Op ons kantoor, bij u thuis of online – de keuze is aan u.
Omdat u een notaris zoekt die uw taal spreekt.

Routebeschrijving