Schenken kinderen en/of kleinkinderen
Een schenking aan uw kinderen en/of kleinkinderen is fiscaal aantrekkelijk. U mag jaarlijks een bepaald bedrag schenken, zonder dat daar schenkingsrecht over berekend wordt. Op deze manier kunt u belastingvrij vermogen overhevelen naar uw kinderen en kleinkinderen, zodat er bij uw overlijden flink minder erfbelasting (voorheen: successierechten) hoeft te worden afgerekend. Al met al kan dat een flinke besparing opleveren.

De hoogte van de jaarlijkse vrijstelling vindt u op de website van de belastingdienst en kunt u eventueel ook bij ons opvragen.  Is uw kind tussen 18 en 40 jaar dan is éénmalig zelfs een grotere schenking toegestaan. Ook voor kleinkinderen (en zelfs voor vreemden) is er jaarlijks een bedrag dat u belastingvrij mag schenken.

Over het meerdere boven de vrijstelling is tot een bepaald bedrag (1e schijf) door de kinderen 10% schenkbelasting verschuldigd en door kleinkinderen 18%.

Schenken op papier
Wilt u wel schenken maar zelf nog de beschikking over het geld houden. Dan kunt u schenken “op papier”. U geeft de kinderen dan een vordering op u als ouder. Deze vordering is tijdens uw leven niet opeisbaar. Daar staat tegenover dat u ieder jaar 6% rente aan uw kind moet betalen over het geschonken bedrag.

Voor u is het geschonken bedrag een aftrekpost in box 3. Uw kinderen betalen er inkomstenbelasting over in box 3. Deze kunnen zij voldoen uit de rente die u hen jaarlijks betaalt.

Een schenking op papier is dus vermogensoverdracht zonder dat u het geld direct hoeft te missen. Voor een dergelijke schenking is een notariële akte vereist. In deze akte kunt u aanvullende voorwaarden opnemen. Zo kunt u bijvoorbeeld bepalen dat u de schenking kunt herroepen of dat de schenking alleen aan uw eigen kind wordt gedaan en er bij echtscheiding van het kind geen rechten ontstaan voor zijn of haar ex-partner.

Geïnteresseerd in fiscaal voordeel? Denkt u dan ook eens aan een update van uw testament. Of aan het schenken aan goede doelen. Maak eens een afspraak met Notea. Wij adviseren u graag over uw besparingsmogelijkheden.

Bereken zelf de schenkbelasting door hier te klikken.

Maak een afspraak of vraag een offerte aan

Op ons kantoor, bij u thuis of online – de keuze is aan u.
Omdat u een notaris zoekt die uw taal spreekt.

Routebeschrijving