BV oprichten

Simpel en snel een BV oprichten?

Volg het onderstaande stappenplan:

  • Naamsonderzoek. Komt de door u gekozen naam reeds voor?
  • Optioneel: inschrijving B.V. i.o. bij de Kamer van Koophandel (in oprichting).
  • Storting op de aandelen.
  • Controleer de conceptakte van Notea
  • Maak een afspraak met Notea voor de ondertekening van de akte.
  • Inschrijving van de B.V. bij de Kamer van Koophandel.

Naamonderzoek

De Kamer van Koophandel stelt bepaalde eisen aan de naam. Zo mag er door de naam geen verwarring ontstaan over de rechtsvorm. Een afkorting voor de letters B.V. is bijvoorbeeld niet toegestaan. Indien een andere B.V. reeds dezelfde naam of een vergelijkbare naam heeft kan deze onderneming eisen dat u de naam van uw B.V. aanpast.

i.o. inschrijving

Het oprichten van een B.V. kan doorgaans binnen een dag geregeld zijn. Indien u echter al handelingen wil verrichten of contracten wil afsluiten voor de oprichting kan een i.o. inschrijving nuttig zijn. In sommige gevallen is het een voorwaarde van de bank om een bankrekening te openen. Om te voorkomen dat u in privé aansprakelijk blijft voor handelingen namens de B.V. i.o. in de voorfase, dient u alle verrichte handelingen na oprichting door de B.V. te laten bekrachtigen. Notea kan deze bekrachtigingverklaring voor u opstellen.

Bijeenbrengen van het aandelenkapitaal

U bepaalt zelf hoeveel het aandelenkapitaal bedraagt. Dit kan bijvoorbeeld ook 1 euro zijn. U kunt de aandelen volstorten in contanten of in natura.

Contanten:

U opent een bankrekening op naam van de BV en stort daarop het door u gewenste aandelenkapitaal.

Natura:

U brengt een v.o.f. aandeel of een eenmanszaak in. U maakt een beschrijving van hetgeen u heeft ingebracht en de waarde daarvan.

De akte

De oprichtingsakte bevat de statuten van de B.V.

Er zijn verschillende soorten B.V.’s en verschillende soorten aandelen. Notea kan in een persoonlijk gesprek aan u toelichten welke vorm en welke aandelen het beste zijn voor uw wensen. Zodra u de conceptstatuten heeft goedgekeurd kan er een afspraak worden gemaakt voor de ondertekening.

Kamer van Koophandel

Na de oprichting ontvangt de kamer van koophandel een afschrift van de akte en wordt de B.V. ingeschreven in het handelsregister door middel van twee formulieren.

Maak een afspraak voor een adviesgesprek

Op ons kantoor, bij u thuis of online – de keuze is aan u.
Omdat u een notaris zoekt die uw taal spreekt.

Routebeschrijving