Aandelenoverdracht

Een aandelenoverdracht kan alleen via notariële akte plaatsvinden.

Notea heeft de volgende stukken en/of gegevens nodig;

  • Aandeelhoudersregister;
  • Is er een schriftelijke koopovereenkomst?;
  • Hoeveel en welke aandelen?;
  • Koopsom?;
  • Wijze van betalen koopsom (via ons kantoor, rechtstreeks, verrekening in rekening-courant, schuldigerkenning, etc)
  • Directiewisseling?;
  • Balansgarantie?
  • Naamswijziging verplicht?
  • Overige bijzonderheden.

Kamer van Koophandel

In sommige gevallen dient de wijziging tevens aan de Kamer van Koophandel te worden doorgegeven.

Maak een afspraak of vraag een offerte aan

Op ons kantoor, bij u thuis of online – de keuze is aan u.
Omdat u een notaris zoekt die uw taal spreekt.

Routebeschrijving