Aandelenoverdracht

Een aandelenoverdracht kan alleen via notariële akte plaatsvinden.

Notea heeft de volgende stukken en/of gegevens nodig;

  • Aandeelhoudersregister;
  • Is er een schriftelijke koopovereenkomst?;
  • Hoeveel en welke aandelen?;
  • Koopsom?;
  • Wijze van betalen koopsom (via ons kantoor, rechtstreeks, verrekening in rekening-courant, schuldigerkenning, etc)
  • Directiewisseling?;
  • Balansgarantie?
  • Naamswijziging verplicht?
  • Overige bijzonderheden.

Kamer van Koophandel

In sommige gevallen dient de wijziging tevens aan de Kamer van Koophandel te worden doorgegeven.

Maak een afspraak voor een adviesgesprek

Op ons kantoor, bij u thuis of online – de keuze is aan u.
Omdat u een notaris zoekt die uw taal spreekt.

Routebeschrijving