Certificering van aandelen

Een aandeel heeft een juridische en een economische kant. Juridisch gezien geeft een aandeel zeggenschap (stemrecht in de vergadering). Economisch gezien geeft een aandeel recht op winst en heeft het een op geld waardeerbare waarde. U kunt deze twee kanten van elkaar scheiden.

U richt een stichting op die de aandelen beheert, een zogenaamd Administratiekantoor. Het bestuur van deze stichting oefent in de vergadering van aandeelhouders het stemrecht uit. U kunt uzelf (al dan niet tezamen met anderen) tot bestuurder benoemen. De stichting geeft certificaten uit in ruil voor de aandelen. Deze certificaten hebben geen stemrecht alleen recht op winst en vertegenwoordigen een waarde. Deze certificaten kunt u bijvoorbeeld verkopen of schenken aan uw kinderen en/of aan medewerkers van uw onderneming.

Een alternatief voor certificaten van aandelen is een stemrecht-loos aandeel uitgeven. Bij een bedrijfsoverdracht kunnen er aan de overdrager ook winstrechtloze aandelen worden uitgegeven (waarmee bijv. de ouder in een familiebedrijf nog enige tijd de zeggenschap behoudt).

Waarom?

om waardevolle mensen meer bij uw onderneming te betrekken zonder zelf de zeggenschap te verliezen;

om uw kinderen zonder schenkingsbelasting te laten meeprofiteren van de waardestijging van uw bedrijf.

Notea heeft de volgende stukken en/of gegevens nodig;

  • aandeelhoudersregister
  • wie wordt bestuurder van de stichting
  • hoeveel aandelen worden er omgezet in certificaten
  • aan wie worden de certificaten daarna geschonken of verkocht?
  • bij verkoop: welke prijs en hoe wordt deze voldaan?
  • overige bijzonderheden

Kamer van Koophandel

De wijziging dient tevens aan de Kamer van Koophandel te worden doorgegeven.

Maak een afspraak of vraag een offerte aan

Op ons kantoor, bij u thuis of online – de keuze is aan u.
Omdat u een notaris zoekt die uw taal spreekt.

Routebeschrijving