“AWBZ zorgbijdrage: Moet u uw eigen huis opeten? 3 tips van de notaris”

U betaalt een eigen bijdrage als u in een AWBZ-instelling woont en zorg krijgt (zorg met verblijf) en 18 jaar of ouder bent. De kosten van een opname in een AWBZ-instelling worden betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten zelf. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de hoogte van uw eigen bijdrage vast en int deze. De eigen bijdrage voor de AWBZ voor mensen met een eigen vermogen is per 1 januari 2013 omhoog gegaan (vermogensinkomensbijtelling). Dit betekent dat bij het inkomen 8% van het box 3-vermogen wordt opgeteld. Hierover wordt de eigen bijdrage berekend. Als u een laag inkomen heeft, maar veel spaargeld, betekent de nieuwe regeling dat uw eigen AWBZ bijdrage hoger zal worden. Dit gaat ten koste van uw spaargeld. Wat kunt u doen?

Laat uw huidige testament nakijken of maak een nieuwe
Door goede testamenten te maken, kan het vermogen direct na het eerste overlijden voor een groot gedeelte doorgeschoven worden naar uw kinderen. Op deze manier houdt u als langstlevende minder vermogen over en geldt er dus een lagere bijdrage. Uw vermogen komt dan direct bij uw kinderen terecht en zal niet benut kunnen worden voor de AWBZ bijdrage.

Schenken (op papier)
Door een schenking te doen aan uw (klein)kinderen, wordt uw vermogen kleiner. Ook dit is een manier om te zorgen voor een lagere eigen bijdrage. Door slim gebruik te maken van de vrijstellingen, hoeft uw (klein)kind vaak géén schenkbelasting over deze schenking te betalen.

Zit uw vermogen vast in beleggingen of in een woning dan kunt u schenken op papier. Wanneer u schenkt op papier behoudt u zelf de beschikking over het vermogen zonder dat dit meetelt voor de AWBZ bijdrage. Let op! Oplossingen die in 2013 uitgevoerd worden hebben in beginsel pas in 2015 effect doordat de zorgbijdrage wordt berekend over het vermogen van twee jaar terug. Het is mogelijk om tussentijds een aanpassing van de bijdrage te vragen als het vermogen in de tussentijd is afgenomen. Lees meer over schenken op papier >>>

Laat opengevallen (langstlevende)testamenten van uw overleden partner checken
Wanneer één van de ouders is overleden, kan het zijn dat de kinderen recht hebben op een erfdeel. Dit erfdeel kunnen zij niet zomaar opeisen bij de langstlevende ouder. Soms is er in het testament geregeld dat de kinderen dit erfdeel kunnen opeisen, wanneer de langstlevende ouder wordt opgenomen in een zorgcentrum. Door het erfdeel dan op te eisen, beschikt de langstlevende over minder vermogen. De langstlevende hoeft dan minder bij te dragen.

Neem contact met ons op voor een adviesgesprek.